JUKURIT HC OY, OSAKKEENOMISTAJAT


Ahokas Jukka
Ahvenainen Ilkka
Autio Paula
CKH-Consulting K Halonen Oy
CM-Toivakka Oy
Dahlström Jukka
Education Server Agency ESA
Etelä-Savon Meklaritalo Oy
Etelä-Savon Osakesäästäjät Ry
Fransman Jörgen
HA-Turva
Haapalehto Markku
Hammar Juho
Hatakka Jani
Heikkinen Antero
Heinonen Paavo
HJP Mikkeli Oy
Huurinen Vesa
Hynninen Kalervo
Hyvärinen Isto
Hyyryläinen Ville
Häkämies Joona
Hämäläinen Keijo
Hänninen Ville
Ikonen Tapani
Jarmo Asikainen Oy
Jokela Sirkku
Jukurit SarvisClub Ry
Jäppinen Jari
Kanerva Ari
Kanerva Kari
Kanerva Lasse
Kantolan Rengas Oy
Karjola Tero
Karvonen Aila
Karvonen Leena
Kelola Kai
Kemppainen Janne
Kemppainen Jarmo
Kesonen Esko
Kesonen Sirpa
Kirjalainen Miikka
Konga Antti-Pekka​

Kontinen Auvo
Korhonen Mika
Korpinen Veli-Matti
KTC-Tekniikka Oy
Kuuva Simo
Kyyrö Ossi
Laasonen Jouni
Laatikainen Timo
Lahikainen Jaakko
Laine Mauri
Lehtonen Jari
Liikanen Erkki
Liimatta Kauko
Lipponen Samu
Liukkonen Tapani
Lokka Eelis
Lokka Martti
Maaranen Markku
Marttinen Pekka
Matikainen Tommi
Mesiäinen Heli
Miettinen Markku
Mikander Kimmo
Mikkeli Siivotaan Oy
Mikkelin Hammaskarhut Ay
Mikkelin Yrityspalvelu Oy
Mikkola Mikko
Mipro Group Ltd
Mixsep Oy
Muinonen Timo
Muotka Tuomas
Mäntynen Ilkka
Mäntynen Päivi
Nieminen Jouni
Nieminen Mikko
Niinineva Merja
Nurhonen Jarmo
Nuutinen-Miettinen Tuula
Oksa Pertti kp
Olkkonen Juha
Ollikainen Jari
Otva Jarkko​

Paajanen Arto
Paatelainen Juho
Paavilainen Ilkka
Parkkari Hannes
Parkkinen Mikko
Pernu Tero
Pokkinen Lauri
Purhonen Juuli
Puupponen Matti
Pynnönen Heikki
Rekola Ilpo
Salmenkangas Leena
Salonen Aleksi
Sato Kalle
Seppälä Arto
Seppänen Raimo
Seppänen Teemu
Sillanpää Raimo
Somero Jari
Sopanen Antero
Sorasahi Vesa
Star Expert Oy
Suhonen Petteri
Suomen Talotekniikka
​(STT Yhtiöt Oy)
Suoste Maria
Taivalantti Irma
Taivalantti Marko
Tarkki Juha
Tietoluuppi oy
Tikkanen Jussi
Tilvis Jani
Tolvanen Sami
Turunen Reijo
Valkonen Lauri
Viitikko Heikki
Villikka
Virtanen Janne
Väisänen Eeva
Väisänen Eija