Vastine MTV:n uutiseen Jukurien harjoittelusta

Jukurit oikaisee ja vastaa MTV:n uutisessa olleisiin virheellisiin väitteisiin.


Jukurit oikaisee ja tarkentaa MTV:n perjantaina 17.4.2020 julkaisemassa uutisessa olleita väitteitä seuraavasti:

Jutussa väitettiin, että tiistaina 14.4.2020 samassa tilassa olisi ollut paikalla yhtä aikaa noin 20 henkilöä. Tämä ei yksiselitteisesti pidä paikkaansa.

Tiistaina aamupäivällä Jukurien varaamiin harjoitustiloihin on saapunut porrastetusti 30–60 minuutin välein pelaajia enintään 2–4 hengen ryhmissä. Lisäksi paikalla on ollut Liiga-joukkueesta kolme valmentajaa ja A-nuorten valmennuksesta kaksi henkilöä, jotka ovat ohjeistaneet pelaajat mm. tilojen käyttöön ja kertoneet turvallisuusohjeet. Samassa aulatilassa on tällöin voinut olla enimmilläänkin alle 10 henkilöä yhtä aikaa. Pelaajat ovat ohjeistusten jälkeen siirtyneet suoraan omiin harjoituksiinsa eri puolille 3500 neliömetrin kokoista urheilukeskusta tai ulkotiloihin.

Harjoittelutilojen käyttö täysin vapaaehtoista

Jukurien valmennus on ollut kirjallisesti ja puhelimitse yhteydessä jokaiseen Liiga-sopimuspelaajaansa ja A-nuorten pelaajaan, ja tiedustellut pelaajien tarvetta ja kiinnostusta harjoitustiloille Mikkelissä.

Mikkelissä on tällä hetkellä paikalla ainoastaan seitsemän Liiga-pelaajaa, loput pelaajat ovat kotipaikkakunnillaan tai muualla parhaaksi katsomassaan paikassa harjoittelemassa. Pelaajille annetuissa sekä kirjallisissa että suullisissa viesteissä on selvästi todettu, että tarjottujen harjoitustilojen käyttäminen on vapaaehtoista.

Jukurit on varannut pelaajilleen Mikkelistä yhteensä 3500 neliömetrin suuruiset tilat, jotka ovat olleet tiistaista 14.4.2020 alkaen pelaajien käytössä päivittäin neljän tunnin ajan. Iso tila jakautuu useaan kerrokseen ja useisiin toisistaan erillisiin tiloihin.
Tilojen käytöstä kiinnostuneet Liiga-pelaajat on aikataulutettu kahteen ryhmään (3 ja 4 hengen ryhmät), jotta vältetään tilojen ruuhkautuminen ja varmistetaan riittävät turvaetäisyydet siinäkin tapauksessa, että kaikki pelaajat olisivat yhtä aikaa samassa tilassa esimerkiksi urheiluhallissa. A-nuorten pelaajista kahdeksan on ilmoittanut kiinnostuksensa käyttää tiloja, ja heidät on jaettu samalla tavoin kahteen eri ryhmään. Liiga-joukkueen ja A-nuorten valmennus ovat yhdessä aikatauluttaneet harjoitukset keskenään porrastetusti.

Tilojen käyttö on ollut päiväkohtaisesti hyvin vaihtelevaa eli läheskään kaikki pelaajat eivät ole tiloja käyttäneet joka päivä, vaan he ovat suorittaneet omien harjoitusohjelmiensa harjoitukset muualla.

Pelaajat on ohjeistettu tarkkaan tilojen turvalliseen käyttöön. Pelaajat eivät vaihda varusteitaan tai peseydy tiloissa, vaan käyvät vain harjoittelemassa tiloissa ja poistuvat paikalta. Jokaisessa harjoitustilassa on huolehdittu erittäin tarkkaan harjoitusvälineiden desinfioinnista, käsienpesumahdollisuudesta ja tarjolla on myös käsidesiä.

Liigan yleissopimus velvoittaa, että pelaajille on tarjottava valmennusta. Jukurit on tarjonnut sitä etänä puhelinyhteydellä sekä edellä mainituissa tiloissa. Harjoitustiloissa tai niiden läheisyydessä on tällä viikolla ollut läsnä erimittaisia aikoja päävalmentaja Marko Kauppinen, valmentaja Teemu Suokas ja maalivahtivalmentaja Mika Tarvainen sekä A-nuorten valmennuksesta Tommo Nukari ja Joonas Ruosteinen. Kukaan heistä ei ole ollut jatkuvasti paikalla.


Harjoittelu ei ole ollut missään vaiheessa valmennuksen määräämää tai edes suosittelemaa ryhmäharjoittelua, vaan jokainen on suorittanut harjoituksiaan oman harjoitusohjelmansa mukaisesti haluamassaan paikassa. Pelaajat ovat voineet halutessaan kysyä neuvoa valmentajilta, jotka ovat pyydettäessä esimerkiksi ohjeistaneet harjoituksen ja varmistaneet sen oikean ja turvallisen suorittamisen. Tiistaina ja keskiviikkona samaa harjoitusta on ollut tekemässä yhtä aikaa isossa sählyhallissa enimmilläänkin reilusti alle 10 pelaajaa, ja he ovat kaikki osallistuneet harjoitukseen omasta pyynnöstään, vapaaehtoisesti ja turvaväleistä huolehtien.

Jukurit ei ole halunnut julkaista harjoitustilojen tarkempaa sijaintia mahdollisten ulkopuolisten henkilöiden kiinnostuksen vuoksi ja taatakseen pelaajilleen harjoittelurauhan. Tällä on myös pyritty välttämään ylimääräisten kontaktien syntyä.

Jukurit seuraa tarkkaan harjoitusolosuhteiden ja harjoitusten turvallisuutta, ja muokkaa tarvittaessa suunnitelmia ja järjestelyjä edelleen.