Kirje puheenjohtajalta: Koronakausi oli Jukurien selviytymistaistelua

Jukurit HC Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Toivakka avaa kirjeessään Jukurien selviytymistarinaa koronakaudesta 2020-2021 sekä seuran taloustilannetta.


Kun vuosi sitten valmistauduttiin Liiga-kauteen 2020-2021 tiedettiin, että kaudesta tulee haastava, mutta todellisuutta ei kuitenkaan kukaan osannut odottaa. Kausi pelattiin marraskuun lopusta asti ilman yleisöä ja siten myös ilman lippu- ravintola- ja hospitality-tuloja. Tilikauden tuloista jäi saamatta yli 30 % eli noin 1,2 miljoonaa euroa verrattuna edelliseen kauteen. Liigakaudesta tuli siten todellinen selviytymistaistelu.

Nyt kun kauden lopullinen tulos alkaa olla selvillä voidaan kuitenkin todeta, että kaikesta huolimatta seura selviää tästäkin haasteesta ja tulevaisuutta voidaan suunnitella uuden toimitusjohtajan ja valmennusjohdon voimin. On hyvä kuitenkin kerrata, millä toimenpiteillä koronakausi selätettiin.

Keväällä 2020 Liiga-kausi lopetettiin kesken ennen viimeistä kierrosta, ja playoffit jäivät kokonaan pelaamatta. Silloin ymmärrettiin, että tulevaisuuteen sisältyy paljon epävarmuutta ja riskejä, ja että seuran täytyy varautua myynti- ja lipputulojen merkittävään laskuun tulevalla kaudella. Jukurit toimi silloin ilman vakituista toimitusjohtajaa ja operatiivisen toiminnan johto oli hallitusten jäsenten Heikki Viitikon ja allekirjoittaneen vastuulla.

Jääkiekon liiketoiminnan luonteiseen kuuluu se, että suurin osa kustannuksista on kiinteitä, kuten palkat, vuokrat, varusteet yms. Muuttuvia kuluja on oikeastaan vain osa ottelutapahtumaan liittyvistä kuluista sekä ravintolatoiminnan volyymin mukaan muuttuvat kulut. Keväällä 2020 ymmärrettiin, että tulevan kauden osalta täytyy pystyä vaikuttamaan myös näihin kiinteisiin kustannuksiin, jotta tulopuolen todennäköinen putoaminen saataisiin kompensoitua.

Huhtikuussa käynnistettiin seuran koko henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut, joiden tuloksena koko henkilöstön palkkoja leikattiin yli 15 % vuositasolla. Leikkaukset ajoitettiin pääsääntöisesti kesäajalle, joka on seuran rahoituksen kannalta kriittisintä aikaa. Vaikka neuvottelut olivat vaikeita ja ratkaisut kaikkien kannalta kipeitä, täytyy kiittää koko henkilökuntaa siitä, että ratkaisu saatiin aikaan. Tällä ja kauden aikana tehdyillä muilla toimenpiteillä saatiin aikaan noin 500 000 euroa säästöt henkilöstökuluissa, jolla oli erittäin tärkeä osa selviytymistaistelussa.

Kun kassasta puuttui yli miljoona euroa ja valtiovallan lupaamat tukieurot jäivät viipymään, oli seuran rahoitustilanne erittäin vaikea koko kauden ajan. Sitä paikattiin omistajien lyhytaikaisella lainarahoituksella, josta pääosan järjesti seuran suurin omistaja Heikki Viitikko. Tällä omistajien järjestämällä siltarahoituksella pystyttiin kausi viemään kunnialla loppuun asti. Kauden päättymisen jälkeen vihdoin Kustannustuki 3 toi Jukureille tukea yli 300 000 euroa joka nosti koko kauden tukieurot noin 450 000 euroon.

Nämä tukieurot, suuret henkilöstökulusäästöt sekä pienemmistä puroista kertyneet kulusäästöt (merkittäviä mm. kaupungin ja jäähallin vuokrahelpotukset) yhdessä vaikuttivat siihen, että koronakauden taloudellinen tulos muodostuu ”siedettäväksi” reilun 200 000 euroa tappioksi. Tärkeässä roolissa ovat myös olleet seuran kausikorttilaiset ja yhteistyökumppanit, jotka ovat osaltaan tukeneet seuraa vaikeassa tilanteessa. Seuran oma pääoma kestää tämän tappion, mutta tarkka taloudenhoito on jatkossakin toiminnan keskiössä.

Oman haasteensa seuran toiminnalle on koko viisivuotisen Liigauran aikana tuonut Liigaosakkeen lunastamisvelvollisuus. Liigaosakkeen viimeinen maksuerä on maksettava kuluvan heinäkuun loppuun mennessä. Liigaosakkeen 1,8 miljoonaa euron hinta on ollut ylivoimainen maksettava pelkällä kausittaisella tulorahoituksella. Ratkaisuna tähän on pääomistaja Heikki Viitikko myöntänyt seuralle vaihtovelkakirjalainan, jolla osake pystytään maksamaan. Seura maksaa lainalle korkoa ja lyhentää sitä erikseen sovittavan maksuohjelman mukaan tulevina Liigakausina.

Tällä järjestelyllä turvataan Liigaosakkeen hankinta Jukureille ja Liigakiekon jatkuminen Mikkelissä. Tämän kevään aikana on myös seuran organisaatiota vahvistettu palkkaamalla päätoimiseksi toimitusjohtajaksi Antti Laakso. Pääomistaja Heikki Viitikko jäi pois hallituksesta ja hallitusta mahdollisesti täydennetään tulevassa yhtiökokouksessa. Allekirjoittanut jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Tässä tiivistetysti Jukurien selviytymistarina koronakaudesta 2020-2021. Nyt keskikesällä näyttää siltä, että syyskuussa alkava kausi voitaisiin pelata huomattavasti paremmissa olosuhteissa. Toivotaan että korona selätetään kaikkien yhteisellä vastuullisella käyttäytymisellä, ja Ikioma-Areenalla pelataan huippukiekkoa täyden yleisön edessä syyskuusta alkaen.

Haluan kiittää koko Jukuri-heimoa yhteisöllisyydestä ja tuesta vaikean kauden selviytymistaistelussa. Tervetuloa Ikioma-Areenalle taas syksyllä, kun kiekko putoaa jäähän.

Jukka Toivakka
puheenjohtaja
Jukurit HC Oy